HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP HÀ TĨNH

HATINH BUSINESS ASSOCIATION

Loading...
Văn bản chỉ đạo điều hànhSTT Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Đính kèm
1 26/CV-HHDN 20/09/2021 tổng hợp khó khăn, vướng mắc của Doanh nghiệp
2 25/KH-HHDN 20/09/2021 kế hoạch triển khai các hoạt động kỷ niệm ngày Doanh nhân VN 13.10
3 22/CV-HHDN 10/09/2021 đóng góp ủng hộ Quỹ “Hỗ trợ học sinh điểm cao, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào đại học”
4 2527/ct-ttht 04/11/2020 tổng hợp trả lời kiến nghị của các dn tại hội nghị đối thoại năm 2020
5 4423/UBND-KT2 07/08/2020 giao góp ý Dự thảo Kế hoạch triển khai các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng giai đoạn 2021-2025
6 2457/QĐ-UBND 03/08/2020 Quyết định công bố đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Hà Tĩnh
7 số 01.2020/TB.BCH 24/07/2020 thông báo chức danh, chữ ký của Thường trực Hiệp hội DNHT khóa 2, NK 2020-2025
8 01.2020/TB.BCH 24/07/2020 thông báo chức danh, chữ ký của Thường trực Hiệp hội Doanh nghiệp Hà Tĩnh khóa 2, NK 2020-2025
9 Số: 44/GM-HHDN 15/07/2020 GIAY MOI HQP TriiSn khai chuAn bi Dai hQi HiQp h0i DN tinh Kh6a II - NK 2020-2025
10 Số: 44/GM-HHDN 15/07/2020 GIAY MOI HQP TriiSn khai chuAn bi Dai hQi HiQp h0i DN tinh Kh6a II - NK 2020-2025
11 Số: 44/GM-HHDN 15/07/2020 GIAY MOI HQP TriiSn khai chuAn bi Dai hQi HiQp h0i DN tinh Kh6a II - NK 2020-2025
12 Số: 40/TT-HHDN 13/07/2020 Thông báo kế hoạch tổ chức Đại hội Hiệp hội DN tỉnh Khóa II - NK 2020-2025
13 Số 39/GM-HHDN 12/07/2020 Thực hiện kế hoạch chuẩn bị nội dung cho hội thảo “Cải thiện môi trường kinh doanh cho doanh nghiệp Hà Tĩnh” Ban Pháp chế VCCI và Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh tổ chức làm việc với một số cơ quan đơn vị để thống nhất các nội dung, chương trình hội thảo.
14 Số: 1629/SKHĐT-DNĐT 01/07/2020 V/v lấy ý kiến về dự thảo Đề án xây dựng, triển khai và Quyết định ban hành Bộ chỉ số năng lực cạnh tranh các sở, ban, ngành và địa phương
15 01/07/2020 Dự thảo Quyết định ban hành Bộ chỉ số năng lực cạnh tranh các sở, ban, ngành và địa phương
16 Số: 02/2020 -N?/-BCH 30/06/2020 Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ IX, Khóa I
17 3935 /UBND-KT1 19/06/2020 V/v v hỗ trợ Đại hội Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, nhiệm kỳ II (2020-2025)
18 1886 /STNMT- ĐĐ2 17/06/2020 V/v kiểm tra, tham mưu xử lý kiến nghị của Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh về đề nghị bổ sung một số dự án vào Quy hoạch sử dụng đất năm 2020.
19 32/CV-HHDN 15/06/2020 V/v báo cáo và đề nghị hỗ trợ đại hội nhiệm kỳ II (2020-2025) HHDN Hà Tĩnh
20 Số:3603/UBND-NL2 08/06/2020 kiểm tra, tham mưu xử lý kiến nghị của Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh
21 Số 30/CV-HHDN 03/06/2020 Đề nghị xem xét bổ sung quy hoạch SDĐ cho các dự án
22 3346/UBND-TH2 29/05/2020 V/v đôn đốc thực hiện chữ ký số và ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh và lãnh đạo UBND tỉnh
23 Số 1140/CT-TTHT 26/05/2020 Trả lời đối thoại Doanh nghiệp
24 Số 217/QĐ-HĐND 26/05/2020 Quyết định thành lập Doàn giám sát "Công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh"
25 Số 1615/QĐ-UBND 26/05/2020 Quyết định về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo phát triển du lịch Hà Tĩnh
26 Số: 175 /TB-UBND 17/05/2020 Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại ội nghị với oanh nghiệp “Đồng hành vượt khó - Nắm bắt thời cơ - Phục hồi và phát triển kinh tế”
27 2927 /UBND-VX1 08/05/2020 V/v thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới
28 177/TB-VPCP 08/05/2020 Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19 177
29 138 /KH-UBND 08/05/2020 KẾ HOẠCH Tổ chức Hội nghị trực tuyến đối thoại giữa Chủ tịch UBND tỉnh với doanh nghiệp bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, trong tình hình ảnh hưởng bởi dịch COVID-19
30 Số 23/CV-HHDN 06/05/2020 Tổng hợp khó khăn vướng mắc của Doanh nghiệp chuẩn bị Hội nghị đối thoại giữ chủ tịch UBND tỉnh với doanh nghiệp
  1 2 3 4 5