HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP HÀ TĨNH

HATINH BUSINESS ASSOCIATION

Loading...
Văn bản chỉ đạo điều hànhSTT Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Đính kèm
1 177/TB-VPCP 08/05/2020 Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19 177
2 138 /KH-UBND 08/05/2020 KẾ HOẠCH Tổ chức Hội nghị trực tuyến đối thoại giữa Chủ tịch UBND tỉnh với doanh nghiệp bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, trong tình hình ảnh hưởng bởi dịch COVID-19
3 Số 23/CV-HHDN 06/05/2020 Tổng hợp khó khăn vướng mắc của Doanh nghiệp chuẩn bị Hội nghị đối thoại giữ chủ tịch UBND tỉnh với doanh nghiệp
4 Số 130/GM-UBND 06/05/2020 Hội nghị trực tuyến của Thủ tướng Chính phủ với doanh nghiệp nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, phục hồi nền kinh tế ứng phó với dịch Covid - 19
5 Số 47/QĐ-SXD 27/04/2020 Về việc công bố đơn giá nhân công xây dựng công trình tỉnh Hà Tĩnh
6 21/CV-HHDN 23/04/2020 V/v mời tham gia khảo sát đánh giá các việc tiếp cận các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua Covid-19
7 2578/UBND-VX1 22/04/2020 V/v Thực hiện một số nội dung, nhiệm vụ sau thời điểm dừng cách ly xã hội
8 2430/UBND-KT1 16/04/2020 2430 V/v tổ chức đại hội Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh nhiệm kỳ II, năm 2020-2025
9 2434/UBND-KT1 16/04/2020 2434 V/v thực hiện Thông báo kết luận số 156/TB-VPCP ngày 15/4/2020 của Văn phòng Chính phủ
10 Số 18/GM-HHDN 14/04/2020 Mời dự Hội nghị trực tuyến của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và triển khai một số nội dung chuẩn bị Đại hội
11 591/SNV-XDCQ&TCBC 14/04/2020 V/v góp ý dự thảo Đề án sắp xếp, tổ chức lại các tổ chức hội hoạt động trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
12 Số /BC-HHDN 13/04/2020 DỰ THẢO BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ I VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ II (2020 - 2025) CỦA HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP HÀ TĨNH
13 Số 02/BC-HHDN 13/04/2020 DỰ THẢO BÁO CÁO KIỂM ĐIỂM CỦA BAN CHẤP HÀNH HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP HÀ TĨNH NHIỆM KỲ I
14 Số 01/QC-HHDN 13/04/2020 DỰ THẢO QUY CHẾ ĐẠI HỘI HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP HÀ TĨNH LẦN THỨ II 2020-2025
15 13/04/2020 DỰ THẢO ĐỀ ÁN Nhân sự Ban chấp hành Hiệp hội doanh nghiệp Hà Tĩnh Khóa I nhiệm kỳ 2020-2025
16 Số 17/CV-HHDN 10/04/2020 Cử đại biểu dự Đại hội Hiệp hội DNHT lần thứ II (NK 2020 - 2025)
17 Số 16/CV-HHDN 09/04/2020 Giới thiệu nhân sự tham gia BCH Hiệp hội Doanh nghiệp Hà Tĩnh
18 Số 15/CV-HHDN 06/04/2020 cung cấp thông tin, phản ánh về vướng mắc, hạn chế của hệ thống pháp luật
19 số 2077/UBND-NC1 03/04/2020 V/v cung cấp thông tin, phản ánh về vướng mắc, hạn chế của hệ thống pháp luật
20 2062 /UBND-VX1 01/04/2020 V/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ
21 14/CV-HHDN 01/04/2020 V/v Triển khai văn bản của UBND tỉnh về hỗ trợ doanh nghiệp do ảnh hưởng dịch Covid-19
22 Số: 2009 /UBND-KT1 31/03/2020 V/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 04/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ
23 Số 633/ SLĐTBXH-LĐVL 30/03/2020 Về việc hướng dẫn các huyện, thành phố, thị xã triển thực hiện một số chính sách về tiền lương, BHXH đối với doanh nghiệp và người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19
24 Số 13/CV-VPHH 26/03/2020 Đăng ký nhu cầu hỗ trợ theo Đề án hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Hà Tĩnh
25 Số: 12/CV-HHDN 21/03/2020 V/v Báo cáo tình hình hoạt động SXKD của DN trong bối cảnh dịch Covid-19
26 Số: 11/CV-HHDN 21/03/2020 V/v Kêu gọi Doanh nghiệp - Doanh nhân đồng hành chia sẻ khó khăn chung tay phòng chống dịch Covid-19
27 574/SKHĐT-ĐKKD 20/03/2020 V/v tuyên truyền đẩy mạnh đăng ký doanh nghiệp qua mạng
28 Số: 09/CV-HHDN 16/03/2020 V/v rà soát báo cáo danh sách doanh nghiệp, cơ sở sản xuất công nghiệp và kinh doanh thương mại
29 1799/BCT-KH 15/03/2020 V/v Rà soát Báo cáo danh sách DN, cơ sở sản xuất công nghiệp và kinh doanh TM
30 Số: 07 /GM-HHDN 10/03/2020 Hội nghị Ban TV HHDN mở rộng
  1 2 3 4 5