HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP HÀ TĨNH

HATINH BUSINESS ASSOCIATION

Loading...
Pháp luật đời sống

Chính phủ muốn thu hút vốn đầu tư toàn xã hội để phục hồi kinh tế

Đăng ngày 05-05-2020 17:25
163 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Ngoài việc giải ngân vốn đầu tư công, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KHĐT) đề xuất thu hút vốn đầu tư toàn xã hội bằng cách tạo thuận lợi cho giải quyết thủ tục để phục hồi kinh tế.

. . . . .