HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP HÀ TĨNH

HATINH BUSINESS ASSOCIATION

Loading...

LỊCH CÔNG TÁC HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP HÀ TĨNH

Tuần trước Tuần thứ 40 năm 2020
(Từ ngày 28/09/2020 đến ngày 04/10/2020)
Tuần kế tiếp
Thứ/Ngày Thời gian Nội dung công việc Địa điểm Lãnh đạo
Thứ 2
28/09/2020
Thứ 3
29/09/2020
Thứ 4
30/09/2020
Thứ 5
01/10/2020
Thứ 6
02/10/2020
Thứ 7
03/10/2020
Chủ nhật
04/10/2020