HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP HÀ TĨNH

HATINH BUSINESS ASSOCIATION

Loading...

LỊCH CÔNG TÁC HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP HÀ TĨNH

Tuần trước Tuần thứ 21 năm 2022
(Từ ngày 23/05/2022 đến ngày 29/05/2022)
Tuần kế tiếp
Thứ/Ngày Thời gian Nội dung công việc Địa điểm Lãnh đạo
Thứ 2
23/05/2022
Thứ 3
24/05/2022
Thứ 4
25/05/2022
Thứ 5
26/05/2022
Thứ 6
27/05/2022
Thứ 7
28/05/2022
Chủ nhật
29/05/2022