HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP HÀ TĨNH

HATINH BUSINESS ASSOCIATION

Loading...

LỊCH CÔNG TÁC HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP HÀ TĨNH

Tuần trước Tuần thứ 09 năm 2024
(Từ ngày 01/01/1970 đến ngày 07/01/1970)
Tuần kế tiếp
Thứ/Ngày Thời gian Nội dung công việc Địa điểm Lãnh đạo
Thứ 2
01/01/1970
Thứ 3
02/01/1970
Thứ 4
03/01/1970
Thứ 5
04/01/1970
Thứ 6
05/01/1970
Thứ 7
06/01/1970
Chủ nhật
07/01/1970