HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP HÀ TĨNH

HATINH BUSINESS ASSOCIATION

Loading...

LỊCH CÔNG TÁC HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP HÀ TĨNH

Tuần trước Tuần thứ 29 năm 2021
(Từ ngày 19/07/2021 đến ngày 25/07/2021)
Tuần kế tiếp
Thứ/Ngày Thời gian Nội dung công việc Địa điểm Lãnh đạo
Thứ 2
19/07/2021
Thứ 3
20/07/2021
Thứ 4
21/07/2021
Thứ 5
22/07/2021
Thứ 6
23/07/2021
Thứ 7
24/07/2021
Chủ nhật
25/07/2021