HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP HÀ TĨNH

HATINH BUSINESS ASSOCIATION

Loading...

LỊCH CÔNG TÁC HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP HÀ TĨNH

Tuần trước Tuần thứ 23 năm 2023
(Từ ngày 05/06/2023 đến ngày 11/06/2023)
Tuần kế tiếp
Thứ/Ngày Thời gian Nội dung công việc Địa điểm Lãnh đạo
Thứ 2
05/06/2023
Thứ 3
06/06/2023
Thứ 4
07/06/2023
Thứ 5
08/06/2023
Thứ 6
09/06/2023
Thứ 7
10/06/2023
Chủ nhật
11/06/2023