HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP HÀ TĨNH

HATINH BUSINESS ASSOCIATION

Loading...

LỊCH CÔNG TÁC HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP HÀ TĨNH

Tuần trước Tuần thứ 15 năm 2021
(Từ ngày 12/04/2021 đến ngày 18/04/2021)
Tuần kế tiếp
Thứ/Ngày Thời gian Nội dung công việc Địa điểm Lãnh đạo
Thứ 2
12/04/2021
Thứ 3
13/04/2021
Thứ 4
14/04/2021
Thứ 5
15/04/2021
Thứ 6
16/04/2021
Thứ 7
17/04/2021
Chủ nhật
18/04/2021