HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP HÀ TĨNH

HATINH BUSINESS ASSOCIATION

Loading...

LỊCH CÔNG TÁC HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP HÀ TĨNH

Tuần trước Tuần thứ 38 năm 2023
(Từ ngày 18/09/2023 đến ngày 24/09/2023)
Tuần kế tiếp
Thứ/Ngày Thời gian Nội dung công việc Địa điểm Lãnh đạo
Thứ 2
18/09/2023
Thứ 3
19/09/2023
Thứ 4
20/09/2023
Thứ 5
21/09/2023
Thứ 6
22/09/2023
Thứ 7
23/09/2023
Chủ nhật
24/09/2023