HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP HÀ TĨNH

HATINH BUSINESS ASSOCIATION

Loading...
Tài liệu họpSTT Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Đính kèm
1 Số 01/QC-HHDN 13/04/2020 DỰ THẢO QUY CHẾ ĐẠI HỘI HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP HÀ TĨNH LẦN THỨ II 2020-2025
2 13/04/2020 DỰ THẢO ĐỀ ÁN Nhân sự Ban chấp hành Hiệp hội doanh nghiệp Hà Tĩnh Khóa I nhiệm kỳ 2020-2025
3 Số: 3500/UBND-XD1 03/06/2019 V/v xem xét, giải quyết về đề xuất của Hiệp hội doanh nghiệp Hà Tĩnh