HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP HÀ TĨNH

HATINH BUSINESS ASSOCIATION

Loading...
Tầm nhìn tổ chức

Tiếp tục đóng cửa dịch vụ không thiết yếu

Đăng ngày 26-04-2020 06:11
106 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Chính phủ cho phép các địa phương khôi phục sản xuất, kinh doanh, tuy nhiên vẫn hạn chế nhập cảnh và đình chỉ dịch vụ không thiết yếu để phòng dịch bệnh.

. . . . .