HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP HÀ TĨNH

HATINH BUSINESS ASSOCIATION

Loading...
Tin tức - Sự Kiên

Trao “kiếm lệnh” để hành động

Đăng ngày 18-08-2020 08:59
273 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Đầu tư công sẽ là yếu tố khả thi để tập trung thúc đẩy tăng trưởng những tháng cuối năm vì có sức lan tỏa lớn, và Việt Nam có quyền chủ động điều tiết.

. . . . .