HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP HÀ TĨNH

HATINH BUSINESS ASSOCIATION

Loading...
Công điệnSTT Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Đính kèm
1 Số: 46 /PCTT 29/08/2019 Lệnh sơ tán dân
2 Số: 4110 /UBND-KT1 25/06/2019 V/v đề cử doanh nhân bình xét danh hiệu “Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu” năm 2019