HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP HÀ TĨNH

HATINH BUSINESS ASSOCIATION

Loading...
Công vănSTT Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Đính kèm
1 124/SKHCN-CN 14/02/2022 chính sách hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Hà Tĩnh 2022
2 26/CV-HHDN 20/09/2021 tổng hợp khó khăn, vướng mắc của Doanh nghiệp
3 22/CV-HHDN 10/09/2021 đóng góp ủng hộ Quỹ “Hỗ trợ học sinh điểm cao, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào đại học”
4 4423/UBND-KT2 07/08/2020 giao góp ý Dự thảo Kế hoạch triển khai các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng giai đoạn 2021-2025
5 số 01.2020/TB.BCH 24/07/2020 thông báo chức danh, chữ ký của Thường trực Hiệp hội DNHT khóa 2, NK 2020-2025
6 Số: 1629/SKHĐT-DNĐT 01/07/2020 V/v lấy ý kiến về dự thảo Đề án xây dựng, triển khai và Quyết định ban hành Bộ chỉ số năng lực cạnh tranh các sở, ban, ngành và địa phương
7 3935 /UBND-KT1 19/06/2020 V/v v hỗ trợ Đại hội Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, nhiệm kỳ II (2020-2025)
8 1886 /STNMT- ĐĐ2 17/06/2020 V/v kiểm tra, tham mưu xử lý kiến nghị của Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh về đề nghị bổ sung một số dự án vào Quy hoạch sử dụng đất năm 2020.
9 32/CV-HHDN 15/06/2020 V/v báo cáo và đề nghị hỗ trợ đại hội nhiệm kỳ II (2020-2025) HHDN Hà Tĩnh
10 Số:3603/UBND-NL2 08/06/2020 kiểm tra, tham mưu xử lý kiến nghị của Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh
11 Số 30/CV-HHDN 03/06/2020 Đề nghị xem xét bổ sung quy hoạch SDĐ cho các dự án
12 3346/UBND-TH2 29/05/2020 V/v đôn đốc thực hiện chữ ký số và ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh và lãnh đạo UBND tỉnh
13 Số 1140/CT-TTHT 26/05/2020 Trả lời đối thoại Doanh nghiệp
14 2927 /UBND-VX1 08/05/2020 V/v thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới
15 Số 23/CV-HHDN 06/05/2020 Tổng hợp khó khăn vướng mắc của Doanh nghiệp chuẩn bị Hội nghị đối thoại giữ chủ tịch UBND tỉnh với doanh nghiệp
16 21/CV-HHDN 23/04/2020 V/v mời tham gia khảo sát đánh giá các việc tiếp cận các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua Covid-19
17 2578/UBND-VX1 22/04/2020 V/v Thực hiện một số nội dung, nhiệm vụ sau thời điểm dừng cách ly xã hội
18 2430/UBND-KT1 16/04/2020 2430 V/v tổ chức đại hội Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh nhiệm kỳ II, năm 2020-2025
19 2434/UBND-KT1 16/04/2020 2434 V/v thực hiện Thông báo kết luận số 156/TB-VPCP ngày 15/4/2020 của Văn phòng Chính phủ
20 591/SNV-XDCQ&TCBC 14/04/2020 V/v góp ý dự thảo Đề án sắp xếp, tổ chức lại các tổ chức hội hoạt động trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
21 Số 17/CV-HHDN 10/04/2020 Cử đại biểu dự Đại hội Hiệp hội DNHT lần thứ II (NK 2020 - 2025)
22 Số 16/CV-HHDN 09/04/2020 Giới thiệu nhân sự tham gia BCH Hiệp hội Doanh nghiệp Hà Tĩnh
23 Số 15/CV-HHDN 06/04/2020 cung cấp thông tin, phản ánh về vướng mắc, hạn chế của hệ thống pháp luật
24 số 2077/UBND-NC1 03/04/2020 V/v cung cấp thông tin, phản ánh về vướng mắc, hạn chế của hệ thống pháp luật
25 2062 /UBND-VX1 01/04/2020 V/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ
26 14/CV-HHDN 01/04/2020 V/v Triển khai văn bản của UBND tỉnh về hỗ trợ doanh nghiệp do ảnh hưởng dịch Covid-19
27 Số: 2009 /UBND-KT1 31/03/2020 V/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 04/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ
28 Số 633/ SLĐTBXH-LĐVL 30/03/2020 Về việc hướng dẫn các huyện, thành phố, thị xã triển thực hiện một số chính sách về tiền lương, BHXH đối với doanh nghiệp và người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19
29 Số 13/CV-VPHH 26/03/2020 Đăng ký nhu cầu hỗ trợ theo Đề án hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Hà Tĩnh
30 Số: 12/CV-HHDN 21/03/2020 V/v Báo cáo tình hình hoạt động SXKD của DN trong bối cảnh dịch Covid-19
  1 2 3 4 5