HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP HÀ TĨNH

HATINH BUSINESS ASSOCIATION

Loading...
Giấy mờiSTT Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Đính kèm
1 Số: 44/GM-HHDN 15/07/2020 GIAY MOI HQP TriiSn khai chuAn bi Dai hQi HiQp h0i DN tinh Kh6a II - NK 2020-2025
2 Số: 44/GM-HHDN 15/07/2020 GIAY MOI HQP TriiSn khai chuAn bi Dai hQi HiQp h0i DN tinh Kh6a II - NK 2020-2025
3 Số: 44/GM-HHDN 15/07/2020 GIAY MOI HQP TriiSn khai chuAn bi Dai hQi HiQp h0i DN tinh Kh6a II - NK 2020-2025
4 Số 39/GM-HHDN 12/07/2020 Thực hiện kế hoạch chuẩn bị nội dung cho hội thảo “Cải thiện môi trường kinh doanh cho doanh nghiệp Hà Tĩnh” Ban Pháp chế VCCI và Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh tổ chức làm việc với một số cơ quan đơn vị để thống nhất các nội dung, chương trình hội thảo.
5 Số 130/GM-UBND 06/05/2020 Hội nghị trực tuyến của Thủ tướng Chính phủ với doanh nghiệp nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, phục hồi nền kinh tế ứng phó với dịch Covid - 19
6 Số 18/GM-HHDN 14/04/2020 Mời dự Hội nghị trực tuyến của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và triển khai một số nội dung chuẩn bị Đại hội
7 Số: 07 /GM-HHDN 10/03/2020 Hội nghị Ban TV HHDN mở rộng
8 Số:05/GM/HHDN 03/03/2020 Hội nghị BCHHHMR
9 Số: 459 /GM-UBND 05/12/2019 Họp tổ chức Lễ hội Cam và các sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu Hà Tĩnh lần thứ 3, năm 2019
10 Số: 461/GM-UBND 05/12/2019 Lễ khai trương trực tuyến Cổng dịch vụ công quốc gia
11 Số: 750/GM-CQLTT 13/11/2019 Hội nghị
12 Số: 414/GM- UBND 04/11/2019 Hội nghị tổng kết công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và phát động triển khai “Ngày Pháp luật nước CHXH Việt Nam” năm 2019
13 Số: 53/CV-HHDN 14/10/2019 Mời tham gia đoàn DN tham dự triển lãm ô tô điện, xe máy và xe đạp điện Quảng Tây lần 4 tại Nam Ninh, Quảng Tây, Trung Quốc từ ngày 07-10/11/2019
14 Số: 2341/BTDKT-TH 30/09/2019 VIv nl soat cac Doanh nghiep va Doanh nhan d€ nghi xet tang "Doanh nghiep Ha TInh tieu bieu va Doanh nhan Ha TInh tieu bieu"
15 Số: 51 /CV - HH 21/09/2019 Mời tham dự Diễn đàn doanh nhân Việt Nam 2019
16 Số: 72/GM-SLĐTBXH 19/09/2019 Tập huấn hướng dẫn thực hiện các chính sách lao động, tiền lương, bảo hiểm xã hội, công đoàn và đối thoại với các doanh nghiệp, hợp tác xã
17 Số: 99/GM-TT 16/09/2019 Làm việc thống nhất quà tặng doanh nghiệp, hợp tác xã để tổ chức Đoàn của Lãnh đạo tỉnh chúc mừng nhân ngày Doanh nhân Việt Nam
18 Số: 67/GM-SLĐTBXH 10/09/2019 Tập huấn hướng dẫn các chính sách về lao động, tiền lương, bảo hiểm xã hội và bồi dưỡng nghiệp vụ cho Hòa giải viên lao động
19 0 số 20/08/2019 HỘI NGHỊ XÚC TIẾN THƢƠNG MẠI THÁI LAN– VIỆT NAM
  1 2