HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP HÀ TĨNH

HATINH BUSINESS ASSOCIATION

Loading...
Kế hoạchSTT Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Đính kèm
1 25/KH-HHDN 20/09/2021 kế hoạch triển khai các hoạt động kỷ niệm ngày Doanh nhân VN 13.10
2 138 /KH-UBND 08/05/2020 KẾ HOẠCH Tổ chức Hội nghị trực tuyến đối thoại giữa Chủ tịch UBND tỉnh với doanh nghiệp bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, trong tình hình ảnh hưởng bởi dịch COVID-19
3 Số: 35 /KH-UBND 20/02/2020 Kiểm tra, đánh giá công tác cải cách hành chính nhà nƣớc năm 2020
4 Số: 24 /KH-PH 25/11/2019 Tổ chức Chương trình "Chung tay vì người nghèo năm 2019"
5 Số: 662 /KH-SKHĐT 24/09/2019 Kê hoạch Lễ tôn vinh Doanh nghiệp tiêu biểu, Doanh nhân tiêu biểu Hà Tĩnh năm 2019 được truyền hình trực tiếp trên Đài PT-TH Hà Tĩnh
6 Số: 01 /KH-HHDN 05/09/2019 KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CÁC HOẠT ĐỘNG KỶ NIỆM NGÀY DOANH NHÂN VIỆT NAM 2019 VÀ CÔNG TÁC QUÝ IV - 2019
7 Số: 126 /KH-UBND 07/05/2019 KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG: Triển khai Nghị quyết số 02/NQ CP của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ ,giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021
8 Số: 428 /KH-UBND 26/12/2018 KẾ HOẠCH Tuyên truyền cải cách hành chính tỉnh Hà Tĩnh năm 2019