HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP HÀ TĨNH

HATINH BUSINESS ASSOCIATION

Loading...

LỊCH CÔNG TÁC HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP HÀ TĨNH

Tuần trước Tuần thứ 18 năm 2021
(Từ ngày 03/05/2021 đến ngày 09/05/2021)
Tuần kế tiếp
Thứ/Ngày Thời gian Nội dung công việc Địa điểm Lãnh đạo
Thứ 2
03/05/2021
Thứ 3
04/05/2021
Thứ 4
05/05/2021
Thứ 5
06/05/2021
Thứ 6
07/05/2021
Thứ 7
08/05/2021
Chủ nhật
09/05/2021