HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP HÀ TĨNH

HATINH BUSINESS ASSOCIATION

Loading...

LỊCH CÔNG TÁC HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP HÀ TĨNH

Tuần trước Tuần thứ 26 năm 2024
(Từ ngày 24/06/2024 đến ngày 30/06/2024)
Tuần kế tiếp
Thứ/Ngày Thời gian Nội dung công việc Địa điểm Lãnh đạo
Thứ 2
24/06/2024
Thứ 3
25/06/2024
Thứ 4
26/06/2024
Thứ 5
27/06/2024
Thứ 6
28/06/2024
Thứ 7
29/06/2024
Chủ nhật
30/06/2024