HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP HÀ TĨNH

HATINH BUSINESS ASSOCIATION

Loading...
Hoạt động Hiệp hội

Hiệp hội Doanh nghiệp Hà Tĩnh Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ IX - Khóa I

Đăng ngày 01-07-2020 15:17
610 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Chiều 30/6/2020 Hiệp hội Doanh nghiệp Hà Tĩnh tổ chức Hội nghị BCH lần thứ IX - Khóa I để triển khai công tác 6 tháng cuối năm và soát xét các nội dung trù bị cho Đại hội Đại biểu Hiệp hội Khóa II - Nhiệm kỳ 2020 - 2025.

. . . . .