HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP HÀ TĨNH

HATINH BUSINESS ASSOCIATION

Loading...
Hoạt động Hiệp hội

Thúc đẩy chuyển đổi số, tăng sức cạnh tranh cho doanh nghiệp

Đăng ngày 01-06-2024 09:15
54 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Việc ứng dụng chuyển đổi số giúp các doanh nghiệp Hà Tĩnh tối ưu hóa năng suất lao động, nâng cao sức cạnh tranh, tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh.

. . . . .