HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP HÀ TĨNH

HATINH BUSINESS ASSOCIATION

Loading...
Tin tức - Sự Kiên

Bộ Tài chính đề xuất tiếp tục giảm 36 khoản phí, lệ phí

Đăng ngày 29-05-2024 17:01
299 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Bộ Tài chính vừa hoàn thiện dự thảo Thông tư quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm tiếp tục tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

. . . . .