HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP HÀ TĨNH

HATINH BUSINESS ASSOCIATION

Loading...
Tin tức - Sự Kiên

CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP HUYỆN, THỊ VÀ SỞ NGÀNH (DDCI)

Đăng ngày 17-07-2020 11:25
1280 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Chỉ số Năng lực Cạnh tranh cấp huyện, thị và Sở, ngành (DDCI) được xây dựng nhằm đo lường chất lượng quản lý, điều hành kinh tế của các cơ quan chính quyền cấp huyện, thị và sở ngành - những cấp chính quyền có quan hệ trực tiếp với các cơ sở kinh tế trên địa bàn như hộ kinh doanh, doanh nghiệp, hợp tác xã và các nhà đầu tư.

. . . . .