HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP HÀ TĨNH

HATINH BUSINESS ASSOCIATION

Loading...
Tin tức - Sự Kiên

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh phát động phong trào làm đường giao thông

Đăng ngày 15-12-2020 20:48
431 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Trần Tiến Hưng yêu cầu, các địa phương tập trung duy tu, bảo dưỡng hệ thống đường giao thông, tổ chức phát quang, giải tỏa hành lang giao thông, vệ sinh mặt đường, khơi thông cống rãnh...

. . . . .