HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP HÀ TĨNH

HATINH BUSINESS ASSOCIATION

Loading...
Tin tức - Sự Kiên

CLB Doanh nhân Hà Tĩnh phía Nam, nơi gặp gỡ - kết nối – giao thương

Đăng ngày 02-10-2022 16:37
441 Lượt xem
Xem cỡ chữ

phát triển bền vững cho các hội viên; đồng thời có nhiều hoạt động đầu tư kinh doanh, đóng góp an sinh xã hội tại quê hương.

. . . . .