HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP HÀ TĨNH

HATINH BUSINESS ASSOCIATION

Loading...
Tin tức - Sự Kiên

Cục Thuế Hà Tĩnh xử lý hoàn thuế trên 1.000 tỷ đồng

Đăng ngày 01-10-2021 17:18
31 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Từ đầu năm đến nay, Cục thuế Hà Tĩnh đã thực hiện hoàn thuế 20 bộ hồ sơ với tổng số thuế 1.001,2 tỷ đồng.

. . . . .