HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP HÀ TĨNH

HATINH BUSINESS ASSOCIATION

Loading...
Tin tức - Sự Kiên

Đầu tư gần 11 tỷ đồng trùng tu, tôn tạo các di tích ở Hà Tĩnh

Đăng ngày 19-11-2020 16:15
684 Lượt xem
Xem cỡ chữ

74 di tích trên địa bàn Hà Tĩnh sẽ được trùng tu, tôn tạo với kinh phí gần 11 tỷ đồng.

. . . . .