HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP HÀ TĨNH

HATINH BUSINESS ASSOCIATION

Loading...
Hoạt động Hiệp hội

Điều động cán bộ Trung ương về làm Phó Chánh Văn phòng Điều phối NTM Hà Tĩnh

Đăng ngày 10-09-2020 14:40
924 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Ông Phương Đình Anh - Phó Chánh Văn phòng Điều phối Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) xây dựng NTM được UBND tỉnh bổ nhiệm chức Phó Chánh Văn phòng Điều phối NTM Hà Tĩnh.

. . . . .