HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP HÀ TĨNH

HATINH BUSINESS ASSOCIATION

Loading...
Tin tức - Sự Kiên

Doanh nghiệp cũng phải tổ chức thực thi Luật Đất đai

Đăng ngày 15-05-2024 09:07
21 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Không chỉ các cơ quan quản lý nhà nước, chính quyền các địa phương mà chính các doanh nghiệp cũng đang chuẩn bị để thực thi tốt Luật Đất đai 2024.

. . . . .