HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP HÀ TĨNH

HATINH BUSINESS ASSOCIATION

Loading...
Tin tức - Sự Kiên

Giải pháp nào để Hà Tĩnh phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa theo hướng bền vững?

Đăng ngày 29-08-2023 16:08
193 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Những vấn đề lý luận và thực tiễn cùng các kiến nghị, đề xuất nhằm phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa theo hướng bền vững trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh được đại biểu trao đổi tại hội thảo khoa học

. . . . .