HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP HÀ TĨNH

HATINH BUSINESS ASSOCIATION

Loading...
Tin tức - Sự Kiên

Hà Tĩnh phân bổ kinh phí cho hoạt động khuyến công

Đăng ngày 21-05-2024 10:10
49 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Nguồn kinh phí 1,8 tỷ đồng hỗ trợ các cơ sở công nghiệp ở Hà Tĩnh quảng bá thương hiệu, đầu tư máy móc nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm.

. . . . .