HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP HÀ TĨNH

HATINH BUSINESS ASSOCIATION

Loading...
Tin tức - Sự Kiên

Hiệp hội Doanh nghiệp Hà Tĩnh phát động ủng hộ Quỹ "Hỗ trợ Hiệp hội Doanh nghiệp Hà Tĩnh phát động ủng hộ Quỹ "Hỗ trợ học sinh đạt điểm cao, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào đại học”ọc sinh đạt điểm cao, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào đại học”

Đăng ngày 20-09-2021 11:13
292 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Với mong muốn tiếp sức cho các em hoàn cảnh đặc biệt khó khăn thực hiện ước mơ vào giảng đường, 25 doanh nghiệp trên địa bàn Hà Tĩnh đã ủng hộ 985 triệu đồng vào Quỹ "Hỗ trợ học sinh đạt điểm cao, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào đại học” của tỉnh.

. . . . .