HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP HÀ TĨNH

HATINH BUSINESS ASSOCIATION

Loading...
Tin tức - Sự Kiên

Hội doanh nhân trẻ Hà Tĩnh áp dụng hình thức chuyển đổi số bằng việc triển khai hình thức họp online

Đăng ngày 28-06-2021 13:54
1601 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Tối 27/6/2021, dưới sự chủ trì của UV BCH Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Hà Tĩnh Nguyễn Tiến Trình, cùng sự đồng chủ trì của UVBCH Hội Doanh nhân trẻ Hà Tĩnh, Doanh nhân trẻ Việt Nam tiêu biểu 2019 Nguyễn Văn Hiếu đã điều hành cuộc họp online đầu tiên của Hội.

. . . . .