HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP HÀ TĨNH

HATINH BUSINESS ASSOCIATION

Loading...
Hoạt động Hiệp hội

Lãi suất huy động của các ngân hàng Hà Tĩnh tiếp tục giảm kỳ ngắn hạn

Đăng ngày 14-09-2020 08:20
1153 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Trong tháng 9, nhiều ngân hàng trên địa bàn Hà Tĩnh tiếp tục có điều chỉnh theo chiều giảm lãi suất tiền gửi...

. . . . .