HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP HÀ TĨNH

HATINH BUSINESS ASSOCIATION

Loading...
Tin tức - Sự Kiên

Mitraco Hà Tĩnh hoàn thành vượt mức 5 chỉ tiêu đề ra

Đăng ngày 30-12-2020 08:45
419 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Mitraco Hà Tĩnh xác định mục tiêu năm 2021 là tiếp tục siết chặt công tác quản lý, tiết giảm tối đa chi phí, khoán gọn các chỉ tiêu kinh tế, đẩy nhanh quá trình cơ cấu lại các công ty con theo hướng tinh gọn, hiệu quả... để hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra.

. . . . .