HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP HÀ TĨNH

HATINH BUSINESS ASSOCIATION

Loading...
Tin tức - Sự Kiên

Ngân hàng Hà Tĩnh ưu đãi, nâng hạn mức cho vay đối với doanh nghiệp

Đăng ngày 04-03-2024 16:31
41 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Các tổ chức tín dụng trên địa bàn Hà Tĩnh đang tạo điều kiện tiếp vốn, nâng hạn mức cho vay để cộng đồng doanh nghiệp đầu tư sản xuất, kinh doanh, triển khai các dự án trong năm 2024

. . . . .