HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP HÀ TĨNH

HATINH BUSINESS ASSOCIATION

Loading...
Tin tức - Sự Kiên

Ngân hàng Nhà nước muốn mở rộng đối tượng cơ cấu nợ, miễn giảm lãi

Đăng ngày 29-05-2020 16:01
168 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Ngân hàng Nhà nước dự thảo sửa đổi Thông tư 01 theo hướng mở rộng đối tượng được cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn giảm lãi, giữ nguyên nhóm nợ, trong đó đáng chú ý mở rộng với cả các khoản nợ giải ngân sau ngày 23/01/2020.

. . . . .