HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP HÀ TĨNH

HATINH BUSINESS ASSOCIATION

Loading...
Tin tức - Sự Kiên

Nhân dân trông mong đội ngũ rường cột tự trọng và kiêu hãnh!

Đăng ngày 02-02-2021 08:22
401 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Người dân tin cậy, cổ vũ đội ngũ con nòi do Đảng lựa chọn, trông mong họ sẽ là đội ngũ rường cột tự trọng và kiêu hãnh!

. . . . .