HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP HÀ TĨNH

HATINH BUSINESS ASSOCIATION

Loading...
Tin tức - Sự Kiên

Quy định mới về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức

Đăng ngày 23-09-2020 08:11
351 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Nghị định số 112/2020/NĐ-CP do Chính phủ mới ban hành quy định đối với cán bộ có 4 hình thức xử lý kỷ luật gồm: khiển trách, cảnh cáo, cách chức, bãi nhiệm.

. . . . .