HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP HÀ TĨNH

HATINH BUSINESS ASSOCIATION

Loading...
Tin tức - Sự Kiên

Sớm đưa Luật Đất đai vào cuộc sống, doanh nghiệp được hưởng lợi gì?

Đăng ngày 15-05-2024 09:08
37 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Việc hiểu rõ những thay đổi căn bản của Luật Đất đai 2024, cũng như mối quan hệ tương tác chặt chẽ của bộ luật này với các bộ luật khác liên quan sẽ mở ra cơ hội lớn đối với các doanh nghiệp trong tiếp cận đất đai nhằm mở rộng, phát triển và sản xuất kinh doanh...

. . . . .