HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP HÀ TĨNH

HATINH BUSINESS ASSOCIATION

Loading...
Tin tức - Sự Kiên

Tăng cường đối thoại, thị xã Kỳ Anh giải quyết cơ bản vấn đề tồn đọng

Đăng ngày 15-08-2023 10:13
184 Lượt xem
Xem cỡ chữ

81/86 vấn đề tồn đọng của thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) đã được tháo gỡ. Kết quả đó cho thấy hiệu quả rõ nét của việc đối thoại giữa người đứng đầu các cấp với Nhân dân trên địa bàn.

. . . . .