HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP HÀ TĨNH

HATINH BUSINESS ASSOCIATION

Loading...
Tin tức - Sự Kiên

Tạo điều kiện thuận lợi để Ecopark tìm hiểu, đầu tư vào Hà Tĩnh

Đăng ngày 18-03-2022 08:55
469 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Hà Tĩnh đồng tình cao với định hướng phát triển theo chiến lược xanh, bảo tồn tự nhiên trong triển khai xây dựng dự án đô thị và mong muốn Công ty cổ phần Tập đoàn Ecopark tìm hiểu, đầu tư.

. . . . .