HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP HÀ TĨNH

HATINH BUSINESS ASSOCIATION

Loading...
Kết nối cộng đồng

Tất cả cùng vào cuộc với tinh thần chống dịch như chống giặc

Đăng ngày 21-03-2020 06:04
472 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Đó là chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tại Phiên họp Bộ Chính trị về công tác phòng, chống dịch COVID-19, sáng 20/3.

. . . . .