HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP HÀ TĨNH

HATINH BUSINESS ASSOCIATION

Loading...
Tin tức - Sự Kiên

Thử tìm giải pháp phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ ở Hà Tĩnh

Đăng ngày 02-06-2024 15:22
31 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Phát triển công nghiệp hỗ trợ sẽ tạo nền tảng để Hà Tĩnh tăng khả năng thu hút đầu tư, thúc đẩy sự phát triển của các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong tỉnh.

. . . . .