HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP HÀ TĨNH

HATINH BUSINESS ASSOCIATION

Loading...
Tin tức - Sự Kiên

Thủ tướng: Giải ngân đầu tư công ì ạch là do bệnh quan liêu

Đăng ngày 16-07-2020 11:15
338 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Phải tìm cho ra nguyên nhân chủ quan là chính chứ không phải đổ cho khách quan, để chúng ta có tinh thần trách nhiệm trước nhân dân về sử dụng vốn đầu tư Nhà nước.

. . . . .