HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP HÀ TĨNH

HATINH BUSINESS ASSOCIATION

Loading...
Tin tức - Sự Kiên

Tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn về mặt bằng, đất đai cho Doang nghiệp phát triển

Đăng ngày 12-06-2020 19:51
164 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Sau khi nhân được văn bản số 30, ngày 3/6/2020 của Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh về việc đề nghị bổ sung một số dự án có sử dụng đất vào quy hoạch năm 2020, Thường trực UBND tĩnh đã giao Sở TN&MT phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra cụ thể và tham mưu cho UBND tỉnh giải pháp xử lý theo quy định hiện hành

. . . . .