HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP HÀ TĨNH

HATINH BUSINESS ASSOCIATION

Loading...
Tin tức - Sự Kiên

Xã Lưu Vĩnh Sơn(huyện Thạch Hà) nỗ lực về đích nông thôn mới nâng cao bền vững trong năm 2020

Đăng ngày 03-07-2020 11:18
570 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Đảng bộ, chính quyền xã Lưu Vĩnh Sơn luôn xác định xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ trọng tâm, đẩy mạnh tuyên truyền làm thay đổi nhận thức về xây dựng nông thôn mới, tạo sự đồng thuận và ủng hộ của đông đảo nhân dân; bằng sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị và nhân dân, xã Lưu Vĩnh Sơn đang nỗ lực về đích nông thôn mới nâng cao bền vững trong năm 2020

. . . . .