HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP HÀ TĨNH

HATINH BUSINESS ASSOCIATION

Loading...
Hội cấp huyện, Hội thành viên CLB

CÁC HỘI THÀNH VIÊN CỦA HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP TỈNH HÀ TĨNH

Đăng ngày 19-04-2020 05:49
1017 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Hiệp hội Doanh nghiệp Hà Tĩnh hiện nay có 13 hội cấp huyện và 02 Hiệp hội ngành nghề gồm:

. . . . .