HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP HÀ TĨNH

HATINH BUSINESS ASSOCIATION

Loading...
Doanh nghiệp tiêu biểu

“Doanh nghiệp, doanh nhân phải là đối tượng tham gia xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách”

Đăng ngày 03-09-2019 10:30
859 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Ông Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam cho rằng, doanh nghiệp, doanh nhân phải là đối tượng tham gia vào xây dựng cơ chế chính sách.

. . . . .