HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP HÀ TĨNH

HATINH BUSINESS ASSOCIATION

Loading...
Kết nối cộng đồng

Formosa Hà Tĩnh ổn định sản xuất, đảm bảo đời sống cho hơn 7.000 lao động

Đăng ngày 04-09-2020 08:13
754 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Sử dụng nhiều lao động nước ngoài nhưng với việc triển khai đồng bộ, nghiêm ngặt các biện pháp phòng chống dịch Covid-19, hoạt động SXKD của Formosa Hà Tĩnh vẫn luôn ổn định, đảm bảo đời sống cho cán bộ, công nhân viên.

. . . . .