HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP HÀ TĨNH

HATINH BUSINESS ASSOCIATION

Loading...
Việc làm – Tuyển dụng

Hà Tĩnh giải quyết việc làm cho hơn 11.000 lao động

Đăng ngày 28-06-2024 09:26
67 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Từ đầu năm 2024 lại nay, toàn tỉnh Hà Tĩnh đã giải quyết việc làm cho 11.218 lao động, đạt 50,99% kế hoạch năm

. . . . .