HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP HÀ TĨNH

HATINH BUSINESS ASSOCIATION

Loading...
Sản phẩm doanh nghiệp
Mức độ mở cửa thị trường của EVFTA cao nhất từ trước đến nay

Mức độ mở cửa thị trường của EVFTA cao nhất từ trước đến nay

30-06-2019
Với việc Việt Nam hội nhập sâu rộng, nhất là các thị trường có Hiệp định thương mại tự do (FTA), nông nghiệp đã vươn lên với sự thay đổi vượt bậc trong năng lực sản xuất của doanh nghiệp và nông dân, từng bước tạo tiền đề quan trọng trong liên kết chuỗi, hướng đến phát triển bền vững.
  1 2 3 4 5 6