HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP HÀ TĨNH

HATINH BUSINESS ASSOCIATION

Loading...
Giao thương trong nước

Bấm nút làm thủ tục nhận tiền hỗ trợ nghỉ việc do Covid-19 từ hôm nay

Đăng ngày 12-05-2020 14:52
368 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Từ hôm nay, Cổng dịch vụ công quốc gia sẽ cung cấp thêm 6 dịch vụ công để hỗ trợ cho người dân, DN gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

. . . . .