HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP HÀ TĨNH

HATINH BUSINESS ASSOCIATION

Loading...
Kết nối cộng đồng

TP HCM hỗ trợ người lao động 1 triệu đồng/tháng: Quyết sách tạo sự đồng thuận

Đăng ngày 28-03-2020 08:28
287 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Có khoảng 600.000 lao động tại TP HCM mất thu nhập do ảnh hưởng của dịch Covid-19 sẽ được hỗ trợ 1 triệu đồng/người/tháng từ việc giảm thu nhập tăng thêm của cán bộ, công chức, viên chức

. . . . .