HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP HÀ TĨNH

HATINH BUSINESS ASSOCIATION

Loading...
Kỹ năng lãnh đạo

Điều kiện, thủ tục hỗ trợ tiền cho người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19

Đăng ngày 25-04-2020 20:49
928 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Ngày 24/4/20220, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg Quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19,có hiệu lực từ ngày 24/4/2020, các chế độ quy định tại Quyết định này được áp dụng từ ngày 01/4/2020.

. . . . .