HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP HÀ TĨNH

HATINH BUSINESS ASSOCIATION

Loading...
Tin tức - Sự Kiên

Hà Tĩnh tập trung cao cho cuộc tổng điều tra kinh tế

Đăng ngày 03-03-2021 09:07
393 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Thời điểm này, Hà Tĩnh đang tập trung cao nhất nhân lực và biện pháp nghiệp vụ để đảm bảo tiến độ, mục tiêu của cuộc Cuộc tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021 (gọi tắt là TĐT) tại địa phương, bắt đầu từ ngày 1/3/2021.

. . . . .