HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP HÀ TĨNH

HATINH BUSINESS ASSOCIATION

Loading...
Đào tạo nguồn nhân lực

Khơi dậy tinh thần khởi nghiệp sáng tạo trong doanh nghiệp, người dân

Đăng ngày 17-05-2024 09:41
100 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Hà Tĩnh đã và đang phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo gắn với hoạt động chuyển giao, ứng dụng tiến bộ KHCN, hình thành các không gian trao đổi nghiên cứu, sáng tạo.

. . . . .